Novas

Preguntas frecuentes do alumnado sobre a FCT

Teño dereito a algunha axuda?

En que empresas se pode facer a FCT?

Cando se fai a FCT?

Que horario se fai na empresa?

Se no instituto hai vacacións, teño que ir á empresa?

Como se asignan as empresas?

Pódese cambiar de empresa unha vez comezada a FCT?

Teño dereito a algunha axuda?

A Consellería de Educación aporta unha axuda económica para a realización da FCT á que se tén dereito sempre que o centro de traballo non estea no concello de Ferrol nin no concello de residencia do alumno.

Aínda que as contías poden variar, para a última convocatoria o importe da axuda foi de 2€ por xornada, é dicir, un total de 104€ para os ciclos medios e 96€ para os ciclos superiores.

En que empresas se pode facer a FCT?

A FCT pódese realizar en calquera empresa que estea disposta a recibir alumnado e na que sexa viable levar a cabo as actividades previstas segundo o ciclo de que se trate.

Dende o CIFP contáctase con empresas que xa colaboraran en ocasións anteriores pero tamén se intenta incorporar novas empresas interesadas en ter alumnado en prácticas.

Cando se fai a FCT?

A FCT faise unha vez superados todos os módulos e nalgún dos tres períodos previstos: abril-xuño, setembro-decembro ou xaneiro-marzo. Para a maioría dos alumnos dun determinado período coincidirán as datas de inicio e fin das prácticas, pero tamén pode haber algunha variación se a empresa o solicita.

Que horario se fai na empresa?

O horario será o que estableza a empresa, pero nunca poderá superar as 40 horas semanais. Este límite tamén se aplica en caso de ter que traballar en fin de semana.

Se no instituto hai vacacións, teño que ir á empresa?

Si. O alumno ten que facer o calendario laboral da empresa aínda que non coincida exactamente co calendario escolar.

Como se asignan as empresas?

Cada grupo de alumnos ten un titor no CIFP que é o encargado de asignar unha empresa a cada estudante. Nesta asignación teranse en conta criterios como a adecuación das actividades da empresa ás características do alumno, a localización xeográfica ou a dispoñibilidade de medios de transporte públicos. Tamén se terán en conta as preferencias dos alumnos e poderanse utilizar as súas cualificacións como criterio obxectivo para establecer un orde de prioridade.

Pódese cambiar de empresa unha vez comezada a FCT?

Si. Hai varias causas posibles para o cambio de empresa, pero o caso máis habitual é o dun alumno que non estea a facer as tarefas que estaban previstas. O estudiante deberá informar ao seu titor no centro e será este quen teña que valorar a posibilidade de asignarlle unha nova empresa na que se poda realizar o resto do período de FCT.

Interesante servizo de préstamo de libros electrónicos

Parécenos moi interesante a iniciativa que a Deputación de A Coruña puxo en marcha para o préstamo de libros electrónicos aos usuarios das bibliotecas municipais do seu ámbito territorial e da que nos informan os nosos compañeiros da Biblioteca Municipal de Ferrol, unha das concernidas.

Deste xeito, calquera usuario da Biblioteca Municipal de Ferrol, maior de 14 anos, pode ler os libros ofertados na plataforma de préstamo de libros electrónicos http://ebook.dicoruna.es

En caso de querer acceder á devandita plataforma hai que achegar o nome, apelidos e máis conta de correo electrónico ao enderezo biblioteca@ferrol.es manifestado ademais a súa conformidade na cesión dos seus datos á Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña.

Aquí podedes acceder ao tríptico explicativo:

E_BookDeputacCoruña_PlataformaPréstamoTrípticoInformativo

Adrián Orjales bate o seu propio récord de España de tiro con arco para invidentes

Foto Adrián Orjales recibindo medalla

Adrián Orjales, alumno do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, vén de batir o seu propio récord de tiro con arco para invidentes nunha tirada realizada no concello lucense do Valadouro.

Este deportista tamén ten grandes posibilidades de acudir ó Mundial de tiro con arco para invidentes, que está previsto para o próximo mes de xuño.

Parabéns para Adrián e moito ánimo de cara a seguir superándose!

Máis información no seguinte enlace.

[Fonte: La Voz de Galicia]

Novidades bibliográficas

20181030LogoBiblioMiniaturaSe es dos que pensas que non vas atopar nada reciente para o teu lecer nos fondos da nosa biblioteca, aquí van 10 dos títulos adquiridos dende o curso pasado. Noutra entrada falaremos de cinema pero agora centrarémonos nos libros:

Literatura:
20181106NovidadesLibros

 • 1984 de Georges Orwell
 • Patria de fernando Aramburu
 • Sen novas de Gurb de Eduardo Mendoza
 • La voz dormida de Dulce Chacón
 • A morte en Venecia de Thomas Mann
 • The pillarsof the earth de Ken Follet

A biblioteca do Ucha

Ola, nesta primeira publicación miña gustaríame presentarvos o logotipo que pretendemos que identifique a todas as publicacións que teñan que ver coa nosa biblioteca.

Quizais moita xente non o saiba pero a imaxe foi a gañadora do concurso que se realizou durante o curso 2010/2011 e do que resultou gañador Brais Freire Díaz-Caneja, naquel entón alumno de primeiro de Administración e Finanzas.

Oxala que guste e se faga moi popular entre todos nós.

Data e horas de presentación do curso académico 2018-19

O 17 de setembro de 2018 darán comezo as actividades lectivas do curso académico 2018-19. Por tal motivo, farase un acto de presentación para o alumnado co seguinte horario:

ALUMNADO DE CICLOS MEDIOS E SUPERIORES

Luns, 17 de setembro, no Salón de actos:

RÉXIME ORDINARIO:

Alumnado de 1º curso: 10:30 horas

Alumnado de 2º curso: 12:00 horas

RÉXIME MODULAR:

Todo o alumnado: 18:00 horas


ALUMNADO DE FP BÁSICA

Venres, 21 de setembro, co seguinte horario:

Alumnado de 1º FP Básica: 12:30 horas (Aula 130)

Alumnado de 2º FP Básica: 11:30 horas (Aula 008)

Admisión a ciclos formativos – Prazo setembro 2018

O luns 3 de setembro comeza o prazo extraordinario de admisión aos ciclos formativos de Formación Profesional.

Na imaxe seguinte aparecen as datas do proceso:

Calendario admision_setembro 2018

No enlace seguinte pódese consultar toda a información completa do proceso de admisión e matrícula:

Información proceso de admisión

 

Resumo do proceso para Réxime Ordinario

 •  Primeiro curso (É importante ter en conta que primeiro faise a solicitude de admisión e unha vez se publique a adxudicación realizarase a matrícula no ciclo adxudicado)
  • O 4 de setembro farase a 1ª adxudicación extraordinaria sobre as listaxes de espera do período ordinario de xuño-xullo.
  • Para as novas solicitudes do mes de setembro, o proceso sería como segue:
   • Cumprimentar na aplicación web a Solicitude de admision (do 3 de setembro ao 11 de setembro ás 13:00 horas).
   • Unha vez cumprimentada a solicitude, imprimila e comprobar na última páxina da mesma se dita solicitude xa quedou validada ou ben é necesario validala no Centro xunto coa documentación que indicará nese mesmo texto.
   • Comprobar as diferentes listaxes que se irán publicando:
    • 13 de setembro: listaxe provisional de solicitudes
    • 19 de setembro: listaxe defintiva de solicitudes
    • 19 de setembro: segunda adxudicación
   • Matrícula 2º adxudicación: prazo do 19 ao 21 de setembro ás 13:00 horas.
   • A matrícula pode realizarse de 2 maneiras:
    • De xeito clásico:
    • Matricularse directamente dende a aplicación informática (esta posibilidade soamente é valida para o réxime ordinario, non sendo posible facer así a matrícula para o réxime modular)

Esquema simplificado Réxime Modular

 • As mesmas instrucións que para o 1º curso de réxime ordinario pero coa seguinte excepción importante:
  • A solicitude de admisión faise igualmente na aplicación web pero non se pode realizar a matrícula de xeito online senón que ten que facerse de xeito presencial.

Alumnado só con FCT/Proxecto (A FCT será de outubro a decembro)

 • Cumprimentar o documento de matrícula en pdf. (do 17 ao 24 xullo ou do 4 setembro ao 7 de setembro):
 • Imprimir, asinar e entregar dito documento na oficina
 • Para persoas menores de 28 anos, aboar 1’12€ do seguro escolar
 • Entregar tamén unha fotocopia do DNI

 

Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Dende as 9:00 horas do día 30 de xullo ata as 13:00 horas do día 31 de xullo de 2018 ábrese o prazo de matrícula en ciclos formativos e módulos profesionais que teñen prazas vacantes.

A única condición para realizar a matrícula é cumprir os requisitos de acceso.

Na seguinte ligazón pódense consultar os ciclos formativos en calqueira réxime que teñen prazas vacantes, así como descargar o impreso de matrícula correspondente:

http://www.edu.xunta.es/fp/ciclos-liberados-convocatoria-2018-19