Acreditación de competencias 2018 – Convocatoria de reunión grupal de asesoramento

Proceso acreditación de competencias profesionais
(ORDE do 29 de decembro de 2017)

Convocante: Persoas asesoras
Data: Mércores, 18 de abril de 2018
Hora de comezo: 16:30 horas
Hora de fin: 18:30 horas
Lugar: Salón de Actos do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Avenida Castelao, 64 – Ferrol

 

ORDE DO DÍA:
  1. Información sobre o proceso de acreditación de competencias
  2. Fases do proceso
  3. Datas de reunión individual de asesoramento
OBSERVACIÓNS:
  • Tal e como está indicado no artigo 10 da ORDE reguladora deste proceso, a persoa candidata deberá aboar unha única taxa de 20,40 € .
  • O xustificante de pagamento deberá ser entregado nesta reunión grupal. A falta de presentación suporá a exclusión da persoa aspirante.
  • No caso de persoas exentas de pagamento de taxas, seguirase o establecido no punto 3 do citado artigo.
  • A persoa candidata deberá realizar a confirmación da recepción desta convocatoria na aplicación informática.

Acreditación de competencias 2018 – Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia

Actividades comerciais

Administración e finanzas

Xestión administrativa

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

Persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

 

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Acreditación de competencias 2018 – Listaxes de solicitantes

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018.

Maiores de 25 que non xustifican

Solicitantes con documentacion apta para baremar

Solicitantes que necesitan enmendar a sua documentacion

  • Prazo para realizar reclamacións e/ou subsanar a documentación: do 21 de febreiro ao 2 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
  • Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación na aplicación informática onde se xerou a solicitude no menú Xestión de emendas e de reclamacións e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude achegando a documentación necesaria.

Más información en este enlace.

Prazo de presentación de solicitudes para acreditación 2017

Publicada a Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Prazo de presentación de solicitudes: Do 10 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2017.

Máis información aquí.