Organización

Equipo directivo

López Uceira, Fernando  (Director)

Pereira Martínez, Alfonso José  (Vicedirector)

Aulet Barros, Francisco J.  (Xefe de estudos)

Robles Freire, Eva María  (Secretaria)

 

Departamento de Actividades Físicas e Deportivas

Díaz Porto, Dulce María

Fernández Calvo, Teresa

Lamela Louzán, Marco Antonio (Xefe do Departamento)

Pardo Vázquez, Manuel

 

Departamento de Administración e Xestión

Ares Ares, María Ángeles

Armesto Fernández, María José

Barreiro Rodríguez, María del Carmen

Fernández López, Jorge

Fraga Amigo, María Jesús

Freire Fachal, Purificación

Lage Fernández, J. M. Julio  (Coordinador de Emprendemento)

López Calviño, Ana Berta

Martínez Vilar, María Sacramento  (Xefa do Departamento)

Méndez Blanco, Teresa

Prado Álvarez, María Soledad

Seoane Taibo, Josefa María

Soto Filgueiras, Eva

Valcarce Fernández, María Mercedes

Villar Martínez, María Julia

 

Departamento de Comercio e Márketing

Chao Onega, Belén

Cortizo Rodriguez, María Montserrat

Freire Vera, María Rosario  (Xefa do Departamento de Comercio e Márketing - Xefa do Departamento de Calidade e Innovación)

Painceira Germade, María Pilar

Pontón Rodriguez, Alicia

Sánchez García, Roberto

Departamento de Dinamización de Idiomas

Filgueira Zapata, María Luisa

Muíño Filgueira, María José

Pita Alonso, Manuel  (Xefe do Departamento)

Rubio Bajo, Miguel Ángel  (Coordinador de Programas internacionais)

 

Departamento de Información e Orientación Profesional

Veiga Torre, Berta María  (Xefa do Departamento)

 

Departamento de Edificación e Obra Civil

Amado Castro, Roberto José  (Xefe do Departamento)

Aulet Barros, Francisco J.  (Xefe de estudos)

Faraldo Purriños, María Digna  (Xefa do Departamento de Acreditación e probas)

García Rodríguez, Carolina  (Coordinadora do Equipo de Dinamización da lingua galega)

Prieto Palmeiro, María del Carmen  (Coordinadora de Innovación e formación do profesorado)

 

Departamento de Formación e Orientación Laboral

Álvarez Diñeiro, Rogelia  (Xefa do Departamento)

Díaz Gorgozo, Alma

Díaz Rodríguez, Emilio

Sánchez Meizoso, Lois Ismael

 

Departamento de Hostalaría e Turismo

Abeledo Santos, Raquel 

Aneiros Corral, Elena  (Xefa do Departamento)

Estévez Rodríguez, Antonio Alberto

 

Departamento de Informática e Comunicacións

Allegue Freire, Sandra

Alvariño Pérez, Daniel Ramón

Aneiros Cabana, Raúl  (Coordinador da Biblioteca)

Baldonedo del Río, María Belén

Castro Milia, Juan Francisco  (Xefe do departamento)

Del Rio Rodriguez, Andrés

Diez Rodríguez, Germán Miguel

Dobarro Vizoso, Luisa Fernanda

Fernández Bravo, Carolina

Fernández González, Ángel Daniel  (Coordinador TIC)

García Trinidad, Óscar

García Ulla, Constantino José  (Xefe do Departamento de Relación con Empresas)

González Conde, María Felisa

Grueiro Cercido, Patricia

López Uceira, Fernando  (Director)

Lorenzo Arribi, José Antonio

Pereira Martínez, Alfonso José  (Vicedirector)

Pérez Armental, María

Pérez Listón, Joaquín

Riveiro Pensado, Modesto

Robles Freire, Eva María  (Secretaria)

Romero Restrebada, Roberto

Touceda Snatorio, Daniel

Vega Vázquez, Marina

Veiga Lozano, María Josefa

Last modified Lunes, 23 Enero 2017