As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, para a formación profesional, así como os  fixados no currículo respectivo.

O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 19 ao 30 de abril, ata as 13:00 h.

escape r

Xa se poden descargar algúns dos xogos feitos polos alumnos do C.S. Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma no módulo Programación Multimedia e Dispositivos Móbiles.

Para descargalos hai que acceder a este curso da aula virtual.

 

Ditos xogos foron feitos utilizando o motor de xogos multiplataforma LIBGDX. Pódense instalar en plataformas tanto Android como PC.

 

 

dinoWEB pequena

Os gañadores do concurso de microrrelatos son:

 

Primeiro premio: TAN SÓ A OITO MILIMETROS de Javier Lopez Rodríguez. (2º TAFAD)

Segundo premio: ESCURIDADE E INQUEDANZA de Marina Toimil Beceiro. (1º Administración e finanzas)

 

Os microrrelatos faranse públicos en breve nesta web e na revista do centro.

A entrega dos premios terá lugar na biblioteca o vindeiro venres 23 de maio as 12:45.

 

trocolibro

Os gañadores do Trocolibro de este ano son:

  • Réxime ordinario: Jesús Guitierrez Cebreiro
  • Réxime modular: Sergio Santiago Pérez

 

¡Noraboa!