Presentación curso 2017-2018

FP logo

 

Presentación.

Curso Académico 2017-2018.

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

 

O alumnado terá unha xornada de presentación e acollemento onde se lle dará a benvida e informaráselle sobre o curso escolar.

 

Ciclos medios e superiores.

Venres, 15 de setembro de 2017.

 

Réxime ordinario:

Alumnado de 1º (todas as familias profesionais) ás 10:30h.

Alumnado de 2º (todas as familias profesionais) ás 12:00h.

Réxime modular:

Todos o alumnado ás 18:00h.

 

 

FP Básica

Xoves, 21 de setembro de 2017.

  

Réxime ordinario:

Alumnado de 1º ás 11:00h.

Alumnado de 2º ás 11:00h.

 

 

Last modified Martes, 05 Septiembre 2017