Escaparatismo

Escaparatismo ciclo  (110)

O alumnado de Comercio e Márketing do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro realizou diferentes prácticas de escaparatismo nos módulos que imparte a profesora Pilar Painceira, para as cales contaron cun escaparatista profesional, José Antonio Castiñeiras, que traballou con eles e lles achegou a unha visión máis práctica e profesional das diferentes técnicas e regras que se deben aplicar na montaxe dos mesmos.

O resultado das prácticas foron oito escaparates de establecementos moi diferentes, así, no caso do 2º curso do Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais, o alumnado montou os escaparates dunha tenda de lambonadas, dunha xoguetería, dunha tenda de surf e dunha pastelaría. En canto ao alumnado do 1º curso do Ciclo Medio de Actividades Comerciais, realizaron os escaparates dunha axencia de viaxes, dunha óptica, dunha tenda de fútbol e dunha tenda de meniños.

Last modified Viernes, 02 Junio 2017